oversaettelse-dk.com Gratis online sprog ordbog.

ret i tjekkisk

Ord:
ret (Antal bogstaver: 3)
Ordbog:
dansk-tjekkisk
Oversættelser (119):
navlas, právě, přesně, přesný, spravedlivě, správně, správný, adekvátní, čistý, dobře, dobrý, hodný, laskavý, milý, náležitý, notný, obratný, odpovídající, oprávněný, patřičný, pěkný, platný, pořádný, poslušný, přiměřený, příslušný, řádný, slušný, souhlasný, spravedlivý, trefný, uhlazený, včasný, velký, vhodný, výhodný, zdravý, značný, zrovna, bezvadný, korektní, kolmý, normální, pravidelný, regulérní, řeholní, nárok, pravice, právo, pravomoc, pravý, přímo, přímý, rovný, zákon, čestný, jednoduše, rovně, rovnou, svislý, zpříma, bezelstný, hladký, jednoduchý, naivní, neohrabaný, otevřeně, otevřený, přirozený, prostý, rustikální, selský, skromný, střídmý, střízlivý, upřímný, venkovský, vesnický, dávka, důvod, oprávnění, pohnutka, pravda, příčina, příděl, rozum, rozumný, sad, dvořanstvo, dvůr, nádvoří, rozsudek, soud, soudní, právem, rozumně, legitimita, legitimnost, přesnost, přímost, rovnost, slušnost, spravedlnost, správnost, zákonnost, důvodný, legitimní, pravděpodobný, právoplatný, zákonitý, zákonný, relevantní, ctihodný, počestný, poctivý, spolehlivý, vážený, věrný, vlastní
Beslægtede ord:
tjekkisk ret, ret til dagpenge, ret og vrang, ret og råd tønder, ret og råd odense, ret og råd køge, ret i tjekkisk, navlas i dansk
ret i tjekkisk